Priser

Vi har ingen faste pakkepriser, men skræddersyr altid et kampagnetilbud målrettet det enkelte projekt. Prisen afhænger af kampagnens omfang og varighed.
Vi har løst opgaver fra 5.000 kr. til 200.000 kr.